คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BJCบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET2,735,273,1000.00