คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ดารกานนท์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET129,000,000-0.58
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ดารกานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชุตินธร ดารกานนท์SUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET147,391,100
2นาย ชุตินธร ดารกานนท์UT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET5,631,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเมธ ดารกานนท์SUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET127,917,002
2นาย สุเมธ ดารกานนท์UPF -บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)SET32,793,840
3นาย สุเมธ ดารกานนท์UP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET7,420,380
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)