คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ROBINSบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET19,695,893,184-0.37