คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CKบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET1,437,005,140+0.60