คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MAKROบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET80,414,342,8000.00