คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DTCบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET3,213,441,956+1.32