คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLOWบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET60,213,262,748-100.00