คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET5,741,305,0802.26-2.90
2GLANDบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET602,412,8834.33+0.93
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิไลวรรณ ฉัตรภูมิรุจีKIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai23,268,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีSABUY -บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET2,735,070,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจีSABUY -บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET462,959,250