คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLOCONบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET357,200,000+3.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โฮลดิ้ง เกี่ยวข้องด้วย