คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนสุนทรากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลGGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET99,544,570
2นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลCGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET79,621,680
3นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET73,446,075
4นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลSTPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET48,114,000
5นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET36,849,300
6นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลMFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET14,893,050
7นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET14,586,682
8นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลSCN -บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET12,261,000
9นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai9,300,000
10นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลSMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET8,973,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)