คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET78,968,3520.00
2CGHบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET47,054,3850.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนสุนทรากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลCGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET78,968,352
2น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET47,054,385
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลGGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET116,000,000
2นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET34,003,211
3นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET19,448,910
4นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลSCN -บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET14,338,000
5นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลSMT -บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET10,686,980
6นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุลDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,000,000