คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMPCบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET69,010,7000.00
2TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai51,881,0720.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อัตศาสตร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET69,010,700
2น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์TNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai51,881,072