คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMPCบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET60,986,2000.00
2TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai52,271,1560.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อัตศาสตร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์SMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET60,986,200
2น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์TNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai52,271,156