คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JWDบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET87,733,824-1.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โฆษิตวัฒนฤกษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์JWD -บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET87,733,824