คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TSEบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET44,818,452+0.79
2TTCLบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET40,696,370+0.70
3NCHบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET15,597,0910.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นันทวีรวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์TSE -บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET44,818,452
2น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์TTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET40,696,370
3น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET15,597,091