คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTCLบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET40,237,7640.00
2NCHบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET9,266,473+7.02
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นันทวีรวัฒน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์TTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET40,237,764
2น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET9,266,473