คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NUSAบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET165,230,892+2.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กิตติอิสรานนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET314,660,412
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET165,230,892
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กำธร กิตติอิสรานนท์NUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET126,607,644
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)