คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THGบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET115,500,000+0.43
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุนนะนันทน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,005,103,407
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาศิส อุนนะนันทน์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET157,803,030
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อโรรา อุนนะนันทน์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET115,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)