คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SCIบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET83,538,079-0.75
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พฤฒินารากร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริชัย พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET153,423,879
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วนิดา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET117,991,482
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัศมี พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET115,293,444
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุนนดา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET83,538,079
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เปรมมิกา พฤฒินารากรSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET37,070,805