คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NUSAบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET91,062,3840.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ท่อแก้ว เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อาทิกา ท่อแก้วNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET91,062,384