คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET98,498,8800.00
2KOOLบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai3,254,8000.00
3PPPMบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET1,587,9600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยี่สุ่นแก้ว เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วPTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET98,498,880
2น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai3,254,800
3น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้วPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET1,587,960