คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AIRAบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai113,751,399+4.17
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า งามเศรษฐมาศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นลินี งามเศรษฐมาศAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai318,430,301
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณิชา งามเศรษฐมาศAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai113,751,399