คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET111,100,000-1.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โอภาสเอี่ยมลิขิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิตWP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET111,100,000