คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET99,752,360+0.95
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แซ่เสอ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. หุ้ยจู แซ่เสอNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET99,752,360