คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1YGGบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai160,514,970-0.87
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ถาวรพานิชกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจYGG -บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai160,514,970