คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STAบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET200,480,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โกวิทย์โสภณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET49,582,597
2นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET29,968,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET34,124,800
2นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET18,121,358
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET23,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET200,480,000