คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STAบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET462,425,000+5.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โกวิทย์โสภณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET36,097,836
2นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET21,277,493
3นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET16,703,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET24,228,608
2นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET13,115,458
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET16,188,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET462,425,000