คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTCLบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET61,521,078-4.12
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตฤณรตนะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะTTCL -บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)SET61,521,078