คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UPAบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai90,777,1260.00
2QTCบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai51,732,9800.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สง่าเมือง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมืองUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai90,777,126
2น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมืองQTC -บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)mai51,732,980