คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุพัฒนา พรประภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TKบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET85,333,3600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรประภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรพงษ์ พรประภาBEAUTY -บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)SET148,522,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รักสนิท พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET75,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประกาสิทธิ์ พรประภาMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,484,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณพร พรประภาMTI -บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET82,676,968
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราโมทย์ พรประภาSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET23,125,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเทพ พรประภาTHREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET18,480,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปฐมา พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET220,533,336
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพล พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET204,533,336
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปฤณ พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET172,503,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อโนทัย พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET122,933,328
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุพัฒนา พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET85,333,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สถิตย์พงษ์ พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET56,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นุพงศ์ พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET48,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นุชา พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET48,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นงนุช พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET48,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุติมา พรประภาTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET42,666,640