คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TAPACบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai136,418,6790.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวรรธนะกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรชัย สุวรรธนะกุลTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai469,691,646
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุพร สุวรรธนะกุลTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai136,418,679