คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุนี อนันตประกร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RCIบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET100,562,8770.00
2UMIบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET22,113,0000.00
3UPAบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai8,296,7900.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อนันตประกร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐวุฒิ อนันตประกรMGT -บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai11,284,512
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุนี อนันตประกรRCI -บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET100,562,877
2น.ส. สุนี อนันตประกรUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET22,113,000
3น.ส. สุนี อนันตประกรUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai8,296,790
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย อนันตประกรRCI -บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET17,424,261
2นาย ศักดิ์ชัย อนันตประกรUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET3,471,975
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วันชัย อนันตประกรRCI -บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET17,424,000