คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุนี อนันตประกร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UMIบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET15,309,0000.00
2UPAบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai6,914,600+15.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อนันตประกร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุนี อนันตประกรUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET15,309,000
2น.ส. สุนี อนันตประกรUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai6,914,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย อนันตประกรUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET2,403,675
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)