คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุธิดา มงคลสุธี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TBSPบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET218,136,750+3.20
2TKSบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET75,513,255+1.09
3SYNEXบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET21,072,388-3.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มงคลสุธี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุธิดา มงคลสุธีTBSP -บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)SET218,136,750
2น.ส. สุธิดา มงคลสุธีTKS -บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET75,513,255
3น.ส. สุธิดา มงคลสุธีSYNEX -บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET21,072,388
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพันธุ์ มงคลสุธีTKS -บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET30,346,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธีTKS -บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET11,385,158
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรุตา มงคลสุธีTKS -บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET11,139,627
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)