คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET1,857,779,400+6.56
2MODERNบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET26,656,0000.00
3PDGบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai20,280,0000.00
4KUNบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai2,745,600+1.14
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิทยฐานกรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรธิดา วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai9,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai40,560,000
2นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai9,268,409
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai6,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,857,779,400
2น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET26,656,000
3น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai20,280,000
4น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์KUN -บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)mai2,745,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชร วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET344,650,000
2นาย วัชร วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai20,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET167,820,150
2นาย คุณา วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai13,520,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อิศรา วิทยฐานกรณ์TVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai11,574,515
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,792,400,454
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET560,738,505
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET435,509,805
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET434,243,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET384,696,378
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET379,611,388
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET374,845,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET354,784,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET335,676,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET330,631,956
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET240,182,925
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET153,256,644