คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET1,955,545,600+1.56
2MODERNบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET30,084,0000.00
3PDGบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai20,040,000+1.80
4KUNบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai2,808,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิทยฐานกรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรธิดา วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai8,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai40,080,000
2นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai7,723,674
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai5,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,955,545,600
2น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET30,084,000
3น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai20,040,000
4น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์KUN -บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)mai2,808,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชร วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET361,600,000
2นาย วัชร วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai20,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET176,073,600
2นาย คุณา วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai13,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อิศรา วิทยฐานกรณ์TVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai11,692,623
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,880,551,296
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET588,315,808
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET456,928,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET455,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET403,615,872
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET398,280,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET396,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET372,232,960
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET352,185,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET341,964,544
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET251,995,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET160,793,856