คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HTCบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET78,214,1290.00
2CPHบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET6,169,176-6.51
3DTCIบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET3,186,400+3.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สิทธิชัยวิเศษ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษHTC -บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)SET24,487,000
2นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษBGT -บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,296,180
3นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษCPH -บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET2,573,870
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวรรณี สิทธิชัยวิเศษBGT -บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,018,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษHTC -บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)SET78,214,129
2น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษCPH -บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET6,169,176
3น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET3,186,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษHTC -บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)SET20,680,000
2น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษCPH -บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET1,352,000