คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สำลี พรมมาสม ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TNHบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai98,600,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรมมาสม เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สำลี พรมมาสมTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai98,600,000