คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMDบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET118,456,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จรัญวาศน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลSET1,217,369,983
2นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET350,999,662
3นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์ASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET62,341,649
4นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์THREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET16,199,640
5นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET8,645,342
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุกิจ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET37,533,508
2นาย สุกิจ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET21,836,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,691,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,386,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET8,362,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET380,438,760
2นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET7,389,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เนตร จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET1,272,775,660
2นาย เนตร จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,960,408
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET90,818,000
2นาย นพ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,758,496
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET388,713,413
2นาง เชอรี่ จรัญวาศน์GVREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์SET118,441,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์TAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai20,701,358
2นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์JCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET118,456,000