คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMDบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET109,344,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จรัญวาศน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลSET1,070,111,080
2นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET323,999,688
3นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์ASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET64,063,794
4นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์THREL -บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET16,199,640
5นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET11,591,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุกิจ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET50,324,256
2นาย สุกิจ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET20,157,216
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET17,016,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET16,608,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET11,212,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET351,174,240
2นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET9,907,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เนตร จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET1,174,869,840
2นาย เนตร จรัญวาศน์ROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET66,890,603
3นาย เนตร จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET2,628,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพ จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET83,832,000
2นาย นพ จรัญวาศน์CHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET2,357,760
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET447,945,933
2นาง เชอรี่ จรัญวาศน์GVREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์SET111,787,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์TAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai18,132,576
2นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์JCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai1,015,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สาวิตรี จรัญวาศน์TMD -บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)SET109,344,000