คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SSFบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET49,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไกรสิทธิศิรินทร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทรSSF -บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET101,052,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทรSSF -บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET50,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทรSSF -บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET49,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทรSSF -บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET49,000,000