คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AITบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET104,089,9050.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุ่นทรพันธุ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET221,516,435
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET142,101,169
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET104,089,905
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET103,907,636
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET31,981,438