คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุ่นทรพันธุ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET187,106,115
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET87,990,199
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET87,766,644
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET27,013,448
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)