คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SHANGบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET97,683,300-3.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สินธวณรงค์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุณย์ สินธวณรงค์SHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET96,064,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์SHANG -บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET97,683,300