คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BLANDบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET138,000,0140.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เยาวพงศ์ศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET193,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET149,247,014
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET138,000,014
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET138,000,014
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET138,000,014
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET138,000,014