คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PROบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET148,253,6210.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สกุลภักดี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดีPRO -บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)SET148,253,621