คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET2,420,800,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แก้วกนกวิจิตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตรSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET2,420,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)