คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PLATบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET52,128,828+4.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปิยภาณีกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุลPLAT -บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET52,128,828