คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASEFAบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET92,540,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฐานวิเศษ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วันทนา ฐานวิเศษASEFA -บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)SET92,540,000