คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCCบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET75,330,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สมานพันธ์ชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัยDCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET297,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัยDCC -บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)SET75,330,000