คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AJบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET369,930,0000.00
2UPAบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai36,550,0000.00
3EVERบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET11,970,000+4.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ฉัตรพิริยะพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET369,930,000
2น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์UPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai36,550,000
3น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์EVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET11,970,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์AJ -บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)SET109,740,000