คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FSMARTบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai180,633,050+1.54
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เห็นแสงวิไล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไลFSMART -บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai180,633,050