คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. รุจี ทองประกอบ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CHGบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET150,193,134+3.17
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทองประกอบ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รุจี ทองประกอบCHG -บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)SET150,193,134