คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AMARINบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET131,385,6740.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุทกะพันธุ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET131,385,674
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ระพี อุทกะพันธุ์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET113,038,117
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เมตตา อุทกะพันธุ์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET108,548,501