คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ยุวดี วชิรปภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BYDบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET9,305,144,7986.54+1.01
2PPPMบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET44,424,7983.47-3.23
3STARบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai9,774,1834.04-100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วชิรปภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ยุวดี วชิรปภาBYD -บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET9,305,144,798
2น.ส. ยุวดี วชิรปภาPPPM -บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)SET44,424,798
3น.ส. ยุวดี วชิรปภาSTAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai9,774,183