คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JMARTบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET2,396,313,753-1.33
2Jบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET16,443,519-6.74
3BCบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai2,880,000+5.21
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พงษ์อัชฌา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌาJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET2,396,313,753
2น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌาJ -บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET16,443,519
3น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌาBC -บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,880,000