คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JKNบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai103,814,000-2.80
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จักราจุฑาธิบดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์JKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai1,519,571,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์JKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai103,814,000